Cách xử lý một số lỗi thường gặp khi nộp thuế điện tử

Với việc cập nhật liên tục của cơ quan Thuế, các trình duyệt internet và các phần mềm hỗ trợ để nộp tờ khai, kế toán thường gặp khó khăn khi nộp thuế điện tử xảy ra lỗi. Ngoài những câu hỏi như USB token là gì? Phần mềm hỗ trợ kê khai nào tốt?,……Read More

Cisco 2960 – Các tính năng bảo mật chính bao gồm

Thiết bị chuyển mạch Cisco 2960 LAN Lite hỗ trợ các tính năng bảo mật có thể giúp doanh nghiệp của bạn bảo vệ thông tin quan trọng, ngăn chặn người trái phép khỏi mạng, bảo vệ quyền riêng tư và duy trì hoạt động không bị gián đoạn. Xem sản phẩm tốt nhất: Cisco C9200L-24T-4G-E  Danh…Read More

Hoá đơn điện tử là gì? khác gì so với hóa đơn giấy?

Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Sau một thời gian tiến hành triển khai đã mang lại những kết quả vô cùng khả quan. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh nước, việc triển sang sử dụng hóa đơn điện tử cho ngành…Read More