Ưu điểm của kê khai thuế khi sử dụng HĐĐT đối với cơ quan thuế

Những lợi ích vượt trội khi sử dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp là điều không thể bàn cãi. Bên cạnh những lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp, hóa đơn điện tử cũng mang đến những lợi ích lớn trong công tác quản lý kê khai thuế đối với cơ…Read More