Thủ tục mua bán công ty cổ phần cập nhật mới nhất

Không phải nhà đầu tư nào cũng biết thủ tục mua bán công ty cổ phần, nhằm đảm bảo các nhà đầu tư và độc giả nắm vững được nhưng thủ tục mua bán công ty cổ phần, Thutucmuaban.com xin chia sẻ ở bài viết sau.

Thủ tục mua bán công ty cổ phần mới cập nhật 2018

Các cổ đông bán cổ phần của mình cho các tổ chức, cá nhân khác

Các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ các trường hợp

– Bị hạn chế bởi điều lệ công ty, sự hạn chế này phải được  ghi rõ trên cổ phiếu tương ứng với cổ phần;

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết: cổ đông sở hữu cổ phần ưu đã biểu quyết không được phép chuyển nhượng loại cổ phần này;

– Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời hạn này, cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác, không phải đồng cổ đông sáng lập của công ty phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Thủ tục mua bán công ty cổ phần dựa trên Luật doanh nghiệp 2014

Người nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Các nội dung trên Quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại các Điều 116, 119, 126, Luật Doanh nghiệp 2014.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, người mua và người bán cần làm thủ tục đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh. (Trường hợp tất cả các thành viên công ty chuyển nhượng cổ phần cho một cá nhân, hoặc một nhóm dưới 3 tổ chức, cá nhân thì cần làm thêm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

Thủ tục mua bán công ty cổ phần về việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật

Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thay đổi cổ đông sáng lập với hồ sơ bao gồm:

–  Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập;

–  Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

–  Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh  xem xét hồ sơ, nếu có thiếu sót thì phản hồi lại doanh nghiệp trong thời gian 3 ngày làm việc. Khi nhận thông báo và hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, kiểm tra về thông tin thay đổi của cổ đông sáng lập của công ty nằm trong Cơ sở dữ liệu quốc gia đã đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp

>> Xem thêm: Tìm hiểu thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật cũng được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký, hồ sơ bao gồm:

– Khi thay đổi người đại diện cần thông báo theo pháp luật;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Phải ghi rõ những nội dung quyết định, biên bản họp được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh trả giấy biên nhận hồ sơ, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Tổng kết, thủ tục mua bán công ty cổ phần cần phải hiểu rõ về các trường hợp các cổ đông loại nào được chuyển nhượng cổ phần, bán cổ phần. Phần 2 là biết các thủ tục về đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật.

Các độc giả còn vấn đề nào thắc mắc hoặc chưa hiểu rõ, mời độc giả để lại bình luận hoặc liên hệ về trang thutucmuaban.com để được giải đáp.

Có thể bạn quan tâm:

Cách khử mùi hôi chân

Phụ nữ sau sinh mổ nên ăn gì

Đánh giá bài viết