Cập nhật thủ tục chuyển nhượng cổ phần năm 2018

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phát sinh nhu cầu chuyển nhượng. Nhưng thủ tục chuyển nhượng cổ phần ra sao thì hãy xem những thông tin được cung cấp dưới đây nhé!

Một số lưu ý khi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông

Trong 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập công ty thì phải được sự đồng ý của các cổ đông sáng lập còn lại.

Trường hợp cổ đông sáng lập còn lại không đồng ý việc chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài thì cổ đông dự định chuyển nhượng có quyền yêu cẩu các cổ đông còn lại hoặc công ty mua lại số cổ phần dự định chuyển nhượng đó.

Quy định chuyển nhượng cổ phần

Đối với cổ phần có thêm sau khi thành lập của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng không bị hạn chế về sự đồng ý của các cổ đông sáng lập khác.

Khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp điều phải phải nộp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư.

Cổ đông không phải là cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho nhau thì không phải thông báo với sở kế hoạch đầu tư mà chỉ thực hiện việc chuyển nhượng nội bộ lưu tại văn phòng công ty và thay đổi thông tin cổ đông trong sổ cổ đông.

1.Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần

A.   Đối với cổ đông cá nhân

1.    Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần ;

2.  CMTND của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (Bản sao và bản gốc để đối chiếu);

3. Sổ chứng nhận cổ phần của bên chuyển nhượng;

4. Sổ chứng nhận cổ phần của bên nhận chuyển nhượng (nếu là cổ đông hiện hữu).

5.   Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc công chứng (trong trường hợp người chuyển nhượng không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển nhượng).

B. Đối với cổ đông là tổ chức:

 1. Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

 2. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh hiện hành (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng);

 3. Sổ chứng nhận cổ phần của bên chuyển nhượng;

 4. Sổ chứng nhận cổ phần của bên nhận chuyển nhượng (nếu là cổ đông hiện hữu).

 5. Quyết định hợp pháp của tổ chức về việc cho phép chuyển nhượng cổ phiếu.

 6. Giấy ủy quyền của tổ chức cho người đại diện giao dịch chuyển nhượng (nếu người thực hiện giao dịch không phải là đại diện của tổ chức đó).

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

>> Xem thêm: Thủ tục mua bán công ty cỏ phần

2. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

 • Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

 • Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

 • Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

 • Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

 • Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông theo quy định.

3. Những vấn đề cần lưu ý

 • Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi thông tin của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông.

 • Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào Sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Mọi thông tin và thắc mắc về thủ tục chuyển nhượng cổ phần xin để lại dưới bình luận, mong rằng các thông tin trên của Thutucmuaban.com sẽ giúp ích với bạn!

5/5 - (1 bình chọn)

administrator

Read Previous

Thủ tục mua bán công ty cổ phần cập nhật mới nhất

Read Next

Những thủ tục và điều kiện mở phòng tập yoga mới nhất các chủ phòng tập cần cập nhật ngay

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *