1. Home
  2. money

Thẻ: money

Hướng dẫn giao dịch forex với hỗ trợ kháng cự

Có nhiều chiến lược giao dịch áp dụng các vùng hỗ trợ kháng cự để tìm điểm vào lệnh hoặc chờ một sự phá vỡ bởi giá sẽ không mãi bị các vùng này cản

Read More
Ứng Dụng GDP Trong Kinh Doanh Ngoại Hối

Ứng Dụng GDP Trong Kinh Doanh Ngoại Hối

Bài viết dưới đây sẽ làm rõ mối quan hệ giữa GDP, lãi suất và lạm phạm của một quốc gia đồng thời chỉ ra ứng dụng GDP trong kinh doanh ngoại hối. MỐI QUAN

Read More
3 Bước Thực Hiện Chiến Lược Pullback Trong Ngoại Hối Forex

3 Bước Thực Hiện Chiến Lược Pullback Trong Ngoại Hối Forex

3 bước thực hiện chiến lược Pullback trong ngoại hối forex - Có thể bạn đã biết, giá sẽ không thể luôn luôn di chuyển theo một hướng nhất định cho đến khi xu hướng

Read More