Phát hành hóa đơn điện tử khi khách hàng mua xăng dầu

Các tập đoàn xăng dầu tại Việt Nam đang dần chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là một trong những đơn vị xăng dầu đầu tiên chính thức phát hành hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát…Read More