Ảnh hưởng của phương pháp kế toán tới báo cáo tài chính

Phương pháp kế toán là phương thức, các biện pháp kế toán sử dụng để thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, sự biến động của tài sản và các quá trình hoạt động kinh tế tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý. Có 4 phương pháp kế toán thông dụng nhất hiện nay: Phương pháp chứng từ kế toán, Phương pháp tài khoản kế toán, Phương pháp tính giá và Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. Mỗi phương pháp có cách thức, đặc điểm và đặc trưng khác nhau nên ảnh hưởng của chúng tới báo cáo tài chính của mỗi doanh nghiệp cũng là khác nhau.

Do các báo tài chính là không thể so sánh được giữa các công ty khác nhau nên sẽ có nhiều phương pháp kế toán khác nhau. Sự khác biệt nổi bật nhất là trong việc xác định các yếu tố:

1. Giá trị hàng tồn kho (phương pháp FIFO, phương pháp bình quân, v.v.).

2. Khấu hao (phương pháp đường thẳng, phương pháp khấu hao theo tổng số năm sử dụng, v.v.).

3. Vốn hóa so với chi phí của một số chi phí nhất định. Ví dụ: Chi phí thuê và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên.

4. Các khoản đầu tư vào cổ phiếu phổ thông.

5. Định nghĩa về các hoạt động gián đoạn và các mặt hàng đặc biệt.

báo cáo tài chính

Một ví dụ cụ thể về tác động của phương pháp kế toán

Công ty dầu Superior có 1,4% thuộc sở hữu của Công ty Texaco báo cáo khoản chi phí là 64 triệu đô, mặc dù giá trị thị trường của nó là 118 triệu đô. Một nhà máy bia lớn sử dụng phương pháp định giá trị hàng tồn kho LIFO cho thấy phương pháp chi phí trung bình sẽ làm tăng giá trị hàng tồn kho thêm 33 triệu đô. Lãi suất cao và giá dầu giảm buộc Công ty Texaco phải giảm hàng tồn kho được định giá theo phương pháp LIFO xuống 6%, đạt mức thuần là 454 triệu đô. Do đó, năm lỗ đó đã trở thành năm có lợi nhuận. General Motors đã tăng gấp đôi thu nhập ròng của mình trong năm 1981 bằng cách thay đổi “tỷ suất hoàn vốn giả định” trên kế hoạch lương hưu từ 6% lên 7%. Với rất nhiều chi phí cũ trước đây đã định giá thấp các nhà máy và các tòa nhà, công ty Ford Motor đã trình bày phần thu nhập chi phí trước đây là 9,75 đô trên một cổ phiếu vào năm 1979, mặc dù thu nhập chi phí hiện tại là 1,78 đô/cổ phiếu. Bằng sáng chế có thể là cho tài sản không được ghi trong trường hợp giá trị thu nhập thực sự của chúng vượt xa chi phí. Uy tín thương mại là một tài sản có giá trị thực sự rất khó đánh giá.

Nếu những biến đổi về phương pháp kế toán không đủ để làm cho các nhà đầu tư cảnh giác, thì nhà đầu tư cần phải nhận thức đươc rằng những người chuẩn bị báo cáo tài chính thường có ý định báo cáo sai. Giảm chi phí tùy ý (chi phí cho nghiên cứu, quảng cáo, bảo trì, đào tạo, v.v.) có thể làm tăng thu nhập ròng và có ảnh hưởng bất lợi đến thu nhập tiềm năng trong tương lai. Ban quản lý mới có thể ghi giá trị tài sản tương tự để giảm chi phí khấu hao và chi phí khấu hao cho các năm sau. Một doanh nhân có thể tránh bổ sung thêm hàng tồn kho trong kỳ trước khi khóa sổ để tăng chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn. Tạm thanh toán một khoản nợ hiện tại ngay trước ngày lập báo cáo tài chính sẽ đạt được kết quả tương tự. Lợi nhuận để lại có thể được làm cho phù hợp với sự giảm giá hàng tồn kho trong tương lai và sau đó được báo cáo là khoản lợi nhuận ròng. Thường thì chúng ta phải tiến hành phân tích một số báo cáo tài chính hàng năm, chứ không phải chỉ trong một năm.

Như vậy, mỗi phương pháp kế toán khác nhau mà từng doanh nghiệp sử dụng có ảnh hưởng nhất định tới báo cáo tài chính. Bởi vậy việc so sánh giữa hai công ty không sử dụng chung một phương pháp có thể dẫn đến những sai số không mong đợi. Mong rằng sau bài viết này, người đọc đã có thêm thông tin trước khi đưa ra đánh giá cũng như so sánh báo cáo tài chính giữa các doanh nghiệp, kê khai thuế.
https://thutucmuaban.com/

https://thutucmuaban.com/nhung-tinh-nang-noi-bat-cua-phan-mem-htkk-moi-nhat/

Rate this post

administrator

Read Previous

Những tính năng nổi bật của phần mềm HTKK mới nhất

Read Next

Hiện nay có công ty xuất khẩu lao động nào được tin chọn?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *