8 trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung

Theo quy định hóa đơn điện tử bắt buộc phải có đầy đủ nội dung. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung. Vậy quy định pháp luật quy định cụ thể như thế nào về các trường hợp này? Đối với chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cũng có phải đáp ứng đầy đủ nội dung hay không? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thứ nhất, theo quy định, hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ chữ ký điện tử của người mua. Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hoá đơn điện tử do người bán lập thì hoá đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.

Thứ hai, trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua đối với hoá đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh

Thứ ba, đối với khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết cần phải có các chỉ tiêu về tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn….đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu.

Tuy nhiên, người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hoá đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh theo quy định và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Thứ tư, đối với hoá đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hoá đơn điện tử do CQT cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế GTGT. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

Thứ năm, Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hoá đơn điện tử thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế GTGT, mã số thuế, địa chỉngười mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán.

Thứ sáu, đối với hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

Thứ bảy, đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

Quy trình thực hiện kê khai thuế, báo cáo thuế qua mạng 

Không phải xuất trình hóa đơn giấy khi lưu thông hàng hóa trên đường

Thứ tám, đối với hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

Như vậy trên đây là 08 trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung.

 

Có thể bạn quan tâm:

Cách khử mùi hôi chân

Phụ nữ sau sinh mổ nên ăn gì

Đánh giá bài viết